Hållbarhet

Agenda 2030 firar 5 år

186 visningar
18 September, 2020 agenda2030, hållbarhet
Temavecka om Agenda 2030 i Sigtuna kommun

Fredagen den 25 september är det femårs-jubileum för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till de globala målen i alla verksamheter.