Hållbarhet

Agenda 2030 – från ord till handling

157 visningar
Vid en första anblick kan Agenda 2030 och de 17 globala målen framstå som såväl många till antalet som komplexa. Våra kloka barn, som jobbar aktivt med målen, förklarar i en serie filmer vilka konkreta steg kommunen tar för att vara ännu mer hållbart. I den här filmen får vi veta hur kommunen jobbar med mat och matsvinn.
#agenda2030 #globalamålen #frånordtillhandling