Hållbarhet

Agenda 2030 - Sigvända

150 visningar
30 Mars, 2022
Sigvända ger spillmaterial nytt liv. SigVända är kommunens egen återanvändningscentral. Här kan kommunens förskolpedagoger hämta alla möjliga rest- och spillmaterial som barnen sedan får använda i sitt skapande. SigVända är ett bra exempel på hur Sigtuna kommun arbetar med Agenda 2030 och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.