Bo och arbeta

Äldredialogen

260 visningar
01 Juni, 2015 äldredialogen, äldreomsorg
Sigtuna kommun bjöd in kommuninvånare över 65 år för att diskutera framtidens äldreomsorg.