Äldredialogen

85 visningar
01 Juni, 2015-04:14 minuter
Sigtuna kommun bjöd in kommuninvånare över 65 år för att diskutera framtidens äldreomsorg.

Lägg till en kommentar

Post som (logga ut)