Bo och arbeta

Äldredialogen

100 visningar
01 Juni, 2015 äldreomsorg, äldredialogen
Sigtuna kommun bjöd in kommuninvånare över 65 år för att diskutera framtidens äldreomsorg.