Skola

Anastasia Padorina, SFI-lärare på distans

1.534 visningar
"Det är en jätteutmaning"

Liksom andra kommuner har Sigtuna kommun ställt om sin gymnasie- och vuxenutbildning till att nu genomföras på distans med digitala verktyg.
Det är en utmaning i varierande grad för lärarkåren. Men vi vågar påstå att SFI-läraren (svenska för invandrare) Anastasia Padorina står inför en extra utmanande situation. Hon undervisar elever som läser grundkursen i SFI. Det är elever som, i tillägg till att sakna svenskakunskaper, i vissa fall även saknar läsförståelse och skriftspråk.
Så hur tacklar hon den uppgiften?