Skola

Årets pedagog 2015 – Mikael Öhman

184 visningar
Mikael Öhman får ett ämne att bli intressant. Han ställer rätt krav, tydliggör för eleverna vad de ska göra och inspirerar dem till att prestera bra. Mikael är seriös när det gäller lärandet och håller sig alltid till ämnet under genomgångar och föreläsningar. Han bemöter eleverna på ett bra sätt, har mycket goda relationer till dem och ses ofta i samspråk med sina elever.