Skola

Årets pedagog 2017 Marie Lyckebäck

611 visningar
Marie är en skicklig, tydlig och lyhörd pedagog. Hon låter lärandet utgå från elevernas egna intressen och lärstilar. I klassrummet känner sig eleverna trygga, delaktiga och har inflytande över undervisningen. Marie visar omtanke och intresse för alla elever och de får ypperliga förutsättningar att nå sina mål.