Skola

Årets pedagoger 2016 – grundskola

299 visningar
Årets pedagoger 2016 i grundskolan är Marianne Othman Häggqvist och Anna Wassdahl.

Marianne undervisar i ämnena svenska och engelska och arbetar på ett sätt som får eleverna med lust ta sig an uppgifterna. Hon möter varje elev utifrån elevens förutsättningar och förmågor. Eleven känner en trygghet i sitt lärande som uppmuntras med delaktighet i att nå sina mål. Hennes glada och positiva bemötande samt en väl underhållen lärarsida där hon snabbt och enkelt kommunicerar med eleverna, stimulerar till inlärning.

Anna är en fantastisk lärare som är nyfiken och tillsammans med sina elever testar och utmanar nya tekniska hjälpmedel. Finns inget som hon inte testar tillsammans med sina elever. Anna är alltid först med spännande idéer. Hennes elever är alltid representerade på SETT-mässan med roliga och spännande presentationer. Anna är en lärare som blandar det kreativa, praktiska och tekniska lärandet. Barnen utmanas och får hjälpmedel som är styrt efter deras nivå.