Skola

Årets pedagoger 2016 – gymnasieskola

216 visningar
Årets pedagoger 2016 i gymnasieskolan är Jonas Ekervärn och Markku Suvanto.

Jonas visar stor respekt gentemot sina elever och är alltid väldigt positiv. Han hanterar sitt ämne med stor entusiasm som snabbt sprider sig till hans elever. han är alltid lika glad när han går in i klassrummet som när han lämnar det, detta gör honom till den ultimata pedagogen.

Markku har det dubbla yrkeskunnande som krävs för att vara en bra yrkeslärare en god didaktisk förmåga och ett enormt yrkeskunnande och som extra krydda även en stor relationsskapande förmåga. Han hjälper eleverna att bli duktiga yrkesförare, inte fordonsflyttare.