Skola

Arlanda Komvux, elever och lärare berättar (text på dari)

46 visningar
04 Februari, 2022
Två elever på SFI ger en inblick i hur det är att lära sig svenska och SFI-läraren Anastasia berättar om sitt uppdrag. Textad på dari.
Januari 2022