Arlandakommunen som epicentrum i superregionen

130 visningar
06 Juli, 2017-38:32 minuter
Den 4 juli 2017 höll Sigtuna kommun ett seminarium i Almedalen. Temat var Arlandakommunen som epicentrum i den nya superregionen. Möt bland andra Bertil Kinnunen, kollektivtrafiknämndens ordförande och Elisabeth Elmsäter-Vegsö, näringsexpert på Svensk handel och Helena Olsson på Fastighetsägarna i en diskussion om hur en satsning på handel, kollektivtrafik och bostäder kring destinationen Arlanda driver tillväxt och binder ihop Stockholm med Uppsala.
Semiariet inleddes av kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) och kommundirektör Ulf Bergh. Moderator var Sara Leffler Morge.

Lägg till en kommentar

Post som (logga ut)