Arlandaregionen − navet i Skandinavien

158 visningar
28 November, 2016-06:24 minuter
Arlanda flygplats ligger i Sigtuna kommun. 25 miljoner människor reser årligen via flygplatsen som är en tillväxtmotor och ett nationellt intresse. I ett gott samhällsbygge är goda kommunikationer avgörande för att människor ska kunna leva ett fritt liv. Genom samarbetet Arlandaregionen verkar kommunerna kring flygplatsen för att förbättra infrastrukturen och göra flygplatsen till navet i Skandinavien.

Lägg till en kommentar

Post som (logga ut)