Nyheter

Citybanan

230 visningar
Idag fattades det ett beslut i Stockholms läns landstings trafiknämnd. Beslutet öppnar för att snabbpendeltåg kan trafikera Stockholm Central−Märsta år 2018, något som kan minska restiden på sträckan med upp till 10 minuter.
Sommaren 2017 öppnar Citybanan, en tågtunnel under Stockholm.
Med Citybanan kan det köras 22-24 pendeltåg per timme och riktning. Det är inte mycket mer än idag, men trafiken blir flexiblare, säkrare, och det går att planera turerna smartare.
Snabbpendeltågen kommer att stanna vid färre stationer än dagens pendeltåg. Vilka stationer som får snabbpendeltågen styrs av följande principer:
• Snabbpendeltåg ska stanna vid stationer med anslutande spårtrafik
• Snabbpendeltåg ska stanna vid kommuncentrum med större bussterminal
• Varje regional kärna får en snabbpendeltågstation
• Snabbpendeltågen bör köra förbi 4-5 stationer per bangren.
*Uträkningen baseras på 20 min kortare restid, tur och retur, sträckan Märsta-Stockholm C, 5 resdagar per vecka och 46 resveckor per år