Medarbetare

En hälsning från kommundirektör Ulf Bergh

264 visningar
16 Augusti, 2017 Ulf Bergh
Det händer mycket positivt i Sigtuna kommun. En starkt bidragande orsak är det arbete som ni kommunanställda lägger ner. Kommundirektör Ulf Bergh berättar några av de förbättringar som arbetats fram det senaste året.