Nyheter

Ett löfte från Sigtuna kommun och Polisen

287 visningar
Den 14 december 2016 undertecknade kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) och Emil Andersson, lokalpolischef Polisområde Nord Region Stockholm, en överenskommelse om samverkan, ett medborgarlöfte.
Medborgarlöften är ett initiativ från Polisen som syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att kommuner och Polisen i samarbete bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare.