Nyheter

Film planprogram Mer Rosersberg

645 visningar
20 Mars, 2020 sbk, stadsbyggnad
Julia Frisk, planarkitekt, berättar om det lagda planprogrammet Mer Rosersberg.
Från den 28 februari till 27 mars 2020, är det samrådstid där du kan framföra dina synpunkter på programförslaget.