Skola

God inkluderande lärmiljö

205 visningar
15 Mars, 2019 lärande, lärmiljö, skola
Projektet kring god inkluderande lärmiljö är en del av det samarbete Sigtuna kommun har med FoSam. FoSam är en arena för regional samverkan mellan Uppsala universitet och åtta kommuner, varav Sigtuna kommun är en. FoSam initierar, stödjer och driver ömsesidigt berikande samverkansprojekt primärt kring forskning. Sigtuna kommun har under de senaste åren haft ett flertal forskningsprojekt i samarbete med Uppsala universitet.

-Vi är jätteglada för vårt samarbete med Uppsala universitet. Målet med vår samverkan är att bidra till ökad måluppfyllelse i förskola/skola samt öka kvaliteten och relevansens i forskningen. Dels knyter vi närmare band med universitetet och de studenter som går på lärarutbildningen, dels kan vi erbjuda våra pedagoger och ledare kvalificerad kompetensutveckling genom olika samverkans- och forskningsprojekt, säger Pi Högdahl, verksamhetsutvecklare i Sigtuna kommuns grundskolor.