Medarbetare

Hur motverkar vi radikalisering?

366 visningar
19 Oktober, 2018 extrimism, medarbetare, utbildning
Därför får alla våra medarbetare en kurs i våldsbejakande extremism

När det gäller att motverka radikalism är förebyggande insatser det mest framgångsrika sättet och det som ger mest effekt.
Några exempel är att motverka utanförskap, få våra invånare att känna framtidstro och meningsfullhet, att de känner att de ingår i ett sammanhang och att de har sysselsättning.
Samtliga medarbetare hos oss kommer, direkt eller indirekt, i kontakt med våra invånare – och med kunskap om vilka signaler vi bör vara extra uppmärksamma kring kan vi göra skillnad!
På vårt intranät har vi därför en obligatorisk utbildning i Våldsbejakande extremism. Efter de tre lektionerna á tre minuter, har våra medarbetare förhoppningsvis fått en ökad kunskap och förståelse för hur läget ser ut här i kommunen, hur det går att upptäcka att någon håller på att bli radikaliserad och vilka situationer och komponenter i samhället som kan leda individer närmare - eller längre ifrån våldsbejakande extremism.
Var med och gör skillnad du med!