Nyheter

Karolina Windefalk (MP), Individ- och familjeomsorgsnämnden

708 visningar
05 December, 2017 famil, nämnd, politik
Karolina Windefalk (MP), individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande talar om mål och budget 2018-2020 och dess påverkan på nämnden och förvaltningens arbete.