Kommunledningen kräver bättre kollektivtrafik

160 visningar
15 September, 2015-01:09 minuter
I ett remissvar till landstinget kräver kommunalråden Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz Edstrand (MP) och Dan Rosenholm snabbare pendeltåg, upprustning av Märsta station samt pendeltåg mellan Märsta och Arlanda - den så kallade Norra böjen.

Lägg till en kommentar

Post som (logga ut)