Medarbetare

Kompetenssatsning Sigtuna kommun äldreomsorg

244 visningar
Sigtuna kommun genomför en stor satsning på medarbetarna inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta. satsningen innebär ett nytt arbetssätt där medarbetarna har lärande samtal i sina arbetsgrupper.