Kultur och fritid

Landhöjning sedan 9000 år

999 visningar
För 9000 år sedan låg hela Sigtuna kommun under vatten. Se hur landhöjningen förändrat strandlinjen genom årtusendena fram till idag. Filmen är skapad till utställningen Sigtunahistorier som du kan se på Sigtuna museum.