Medarbetare

Lärande organisation

230 visningar
Sigtuna kommun har infört ett nytt arbetssätt för medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta där man systematiskt delar med sig av kunskap och lär av varandra. Målet är att förbättra kvalitén för brukarna samt att öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen. Alla medarbetare deltar i så kallade lärande samtal där man diskuterar frågor som är viktiga för verksamheten. Samtalen utvecklar gruppen och reflektion, kunskapsdelning, systematiskt förbättringsarbete och evidensbaserad praktik blir en del i det dagliga arbetet.