Nyheter

Lars Björling, Kultur- och fritidsnämnden

686 visningar
Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämndens ordförande talar om mål och budget 2018-2020 och dess påverkan på nämnden och förvaltningens arbete.