Nyheter

Mattias Askerson (M), Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande

503 visningar
07 December, 2017 utbildning, arbete, marknad, politik, skola, gymnasiet
Mattias Askerson (M), utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande talar om mål och budget 2018-2020 och dess påverkan på nämnden och förvaltningens arbete.