Nyheter

Mattias Askerson (M), Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande

1.17 visningar
07 December, 2017 arbete, gymnasiet, marknad, politik, skola, utbildning
Mattias Askerson (M), utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande talar om mål och budget 2018-2020 och dess påverkan på nämnden och förvaltningens arbete.