Medarbetare

Android ta bort e-post

72 visningar ·
23 Juni, 2017

Instruktion för hur du tar bort Sigtuna kommun e-postkonto från din smartphone.

Android enrollment

62 visningar ·
23 Juni, 2017

Instruktion för hur du registrerar din mobila enhet i Airwatch.

Iphone ta bort e-post

63 visningar ·
23 Juni, 2017

Instruktion för hur du tar bort Sigtuna kommun e-postkonto från din smartphone.

Använda mallar i Powerpoint

58 visningar ·
23 Juni, 2017

Se hur du öppnar Sigtuna kommuns mallar i Powerpoint. Du får också lära dig att använda olika...

En hälsning från kommundirektör Ulf Bergh

136 visningar ·
23 Juni, 2017

Det händer mycket positivt i Sigtuna kommun. En starkt bidragande orsak är det arbete som ni...

Publicera bild på kommunens webbplats

68 visningar ·
23 Juni, 2017

Lär dig publicera en bild på kommunens hemsida Sigtuna.se. Instruktionsfilmen tar upp momenten...

Publicera webbsida på Sigtuna.se

100 visningar ·
23 Juni, 2017

Instruktionsfilm som beskriver hur du skapar en sida på Sigtuna.se, publicerar dokument på sidan,...

Publicera bild på kommunens webbplats

62 visningar ·
23 Juni, 2017

Lär dig publicera en bild på kommunens hemsida Sigtuna.se. Instruktionsfilmen tar upp momenten...

Redigera på Insigt

959 visningar ·
23 Juni, 2017

Lär dig redigera och publicera på kommunens intranät Insigt. Instruktionsfilmen tar upp hur du...

Panelsamtal om mångfald och rekrytering

66 visningar ·
23 Juni, 2017

Enheten för försörjningsstöd berättar hur mångfald på flera plan stärker deras verksamhet....

Diskussion om sjuktalen i Sigtuna kommun

71 visningar ·
23 Juni, 2017

På chefskonferensen den 10 september 2015 stod sjuktalen i fokus. förvaltningscheferna Tony Lööw...

Professor emeritus Lennart Levi om hållbar...

90 visningar ·
23 Juni, 2017

På Sigtuna kommuns chefskonferens den 10 september 2015 stod sjuktalen i fokus. Professor...