Medarbetare

Publicera bild på kommunens webbplats

89 visningar ·
23 Juni, 2017

Lär dig publicera en bild på kommunens hemsida Sigtuna.se. Instruktionsfilmen tar upp momenten...

Redigera på Insigt

2.468 visningar ·
23 Juni, 2017

Lär dig redigera och publicera på kommunens intranät Insigt. Instruktionsfilmen tar upp hur du...

Panelsamtal om mångfald och rekrytering

101 visningar ·
23 Juni, 2017

Enheten för försörjningsstöd berättar hur mångfald på flera plan stärker deras verksamhet....

Diskussion om sjuktalen i Sigtuna kommun

111 visningar ·
23 Juni, 2017

På chefskonferensen den 10 september 2015 stod sjuktalen i fokus. förvaltningscheferna Tony Lööw...

Professor emeritus Lennart Levi om hållbar...

144 visningar ·
23 Juni, 2017

På Sigtuna kommuns chefskonferens den 10 september 2015 stod sjuktalen i fokus. Professor...