Nyheter

Olov Holst Mål och budget

348 visningar
01 December, 2017 budget, politik
Nu är det fastställt hur Sigtuna kommuns mål och budget för 2018-2020 ska se ut.
- Vi är en kommun som växer konstant, för varje år vill allt fler leva, bo och verka här. Alla våra invånare måste kunna erbjudas bra verksamheter, god service, trygghet och trivsel. Det ska vi fortsätta arbeta för tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi har en hel del utmaningar framför oss, men känner en stark framtidstro, säger kommundirektören Christer Wikström.
Sigtuna kommun ska bli en av de bästa kommunerna i landet, det är det stora målet med den nya budgeten enligt den politiska ledningen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Samling för Sigtuna.
- Med den här budgeten som grund ska vi om tre år ha skapat en plattform med långsiktiga förutsättningar för att Sigtuna kommun ska tillhöra en av Sveriges allra bästa kommuner, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen som menar att de hade ett mycket tufft utgångsläge inför budgetarbetet.
- Vi har varit tvungna till mycket hårda prioriteringar eftersom ekonomin måste stabiliseras. För oss är det alltid självklart att prioritera kärnverksamheterna, såsom skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Och, för att dessa kärnverksamheter ska hålla högsta kvalitet, för att vi alla ska trivas i vårt samhälle, måste vi också satsa på trygghetsarbetet. Det är vårt fokus.
Redan inför torsdagens kommunfullmäktige den 30 november, där mål och budget 2018-2020 fastställdes, väcktes uppmärksamhet kring att Konsthall Märsta ska läggas ner som en del av omprioriteringarna. Lokalen kommer istället att användas som en träffpunkt för kommunens seniorer.
- Lokalen kostar väldigt mycket i drift och fasta kostnader. Kommunens kärnverksamheter måste gå före. Men, att konsthallen läggs ner betyder inte att själva utställningsverksamheten läggs ner. Vi tillför ekonomiska medel till ideella föreningar så att utställningsverksamheten kan etableras i andra lokaler i Märsta och Sigtuna, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS).
Skattesatsen, som idag ligger på 20.00% vilket är den tredje högsta bland Stockholms läns 26 kommuner, kommer att vara oförändrad.