Medarbetare

Panelsamtal om mångfald och rekrytering

120 visningar
Enheten för försörjningsstöd berättar hur mångfald på flera plan stärker deras verksamhet. Paneldiskussionen ägde rum under Sigtuna kommuns chefskonferens den 9 december 2015.