Medarbetare

Redigera på Insigt

32 visningar
16 Augusti, 2017 webbpublicering, intranät, insigt
Lär dig redigera och publicera på kommunens intranät Insigt. Instruktionsfilmen tar upp hur du skapar en sida på Insigt och publicerar bilder och dokument.