Så kommer Arlanda att se ut i framtiden

240 visningar
16 Oktober, 2015-03:58 minuter
Kring Arlanda växer en helt ny flygplatsstad fram. Här kommer 50 000 människor att ha sina arbetsplatser år 2030. Airport City Stockholm visar hur staden kommer att se ut.

Lägg till en kommentar

Post som (logga ut)