Fra insigt.sigtuna.se

Samtalsledare - utbildning för medborgardialoger

377 visningar
11 September, 2018
Samtalsledare under utbildning - redo för dialogträffarna i Valsta, oktober 2018