Nyheter

Samverkansavtal

266 visningar
06 Februari, 2019 trygghet
Sigtuna kommun och polisen har tecknat en gemensam överenskommelse för att minska brotten och öka tryggheten i Sigtuna kommun. Fokus ligger på fyra områden; otrygga platser, ungdomsgäng, kriminella nätverk och tystnadskultur.
- Överenskommelsen med polisen är väldigt strukturerad och omfattande och kommer att ge stora positiva effekter på trygghetsarbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Arbetet med att ta fram ett samverkansavtal inleddes i somras. Med hjälp av medborgardialoger, medarbetardialoger, analys och statistik kunde kommunen och polisen ta fram en lägesbild för att få en bättre uppfattning om vilka områden de borde prioritera att samverka kring för att öka tryggheten och minska brotten i kommunen.
Dessa fyra områden valdes ut att fokusera på:

Otrygga platser
Omfattar insatser mot våldsbrott, narkotikabrott, ordningsstörningar och hotfulla beteenden.

Ungdomsgäng
Omfattar insatser mot ordningsstörningar i framför allt ungdomssamlingar, skadegörelse och trafikbrott.

Kriminella nätverk
Omfattar insatser mot kriminella nätverk från att etablera sig i kommunen samt insatser mot kriminella som vistas i ungdomsmiljöer.

Tystnadskultur
Omfattar insatser för att bryta tystnadskulturer inom grupper som har en låg anmälningsbenägenhet och förtroende för de myndigheter som utövar brottsutredningar och upprätthållande av den allmänna ordningen
- Problemen vi ser här är inte unika, de finns i andra kommuner också även om förutsättningarna och omständigheterna kan se olika ut. Med en såhär specifik lägesbild för Sigtuna kommun, ett gemensamt fokus och en tydlig åtgärdsplan blir vi effektivare, kan prioritera att lägga resurser på rätt saker - och träffa rätt mål, säger kommunpolis Jonas Junered.

I lägesbilden lyfts också områdena kring Valsta centrum och Märsta centrum samt området runt Märsta pendeltågsstation fram som Sigtuna kommuns mest otrygga platser. Särskilt fokus kommer därför att riktas mot dessa platser.
- Olika undersökningar visar att vi är på rätt väg och gör rätt saker, med det återstår fortfarande hårt arbete innan vi kan känna oss nöjda. Tryggheten är grundläggande för kommuninvånarnas välbefinnande och vi arbetar därför intensivt och på bred front med en rad trygghetsåtgärder. Det känns mycket glädjande med den här långtgående överenskommelsen mellan Sigtuna kommun och Polismyndigheten, som ska ligga till grund för det fortsatta gemensamma trygghetsarbetet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.
- Jag skulle säga att det är helt avgörande att polis och kommun samverkar och samarbetar för att förebygga och komma tillrätta med problemen. Vi har ett nära och bra förhållande med Sigtuna kommun, som kommer att förstärkas ytterligare i och med att så många olika funktioner sitter tillsammans i Trygghetscentret. Så vi har riktigt bra förutsättningar för goda resultat, säger kommunpolis Jonas Junered.