Bo och arbeta

Vad är en översiktsplan?

275 visningar
09 Juni, 2021
En ny översiktsplan för kommunen håller på att tas fram. Du som kommuninvånare kan lämna synpunkter på det nya förslaget.
Men vad är egentligen en översiktsplan? Varför ska man tycka till? Vi lät kommuninvånaren och studenten Erik Björk intervjua översiktsplaneraren Marie Halldin för att ta reda på hur en översiktsplan påverkar kommunens fysiska miljö i framtiden.