Nyheter

Valsta 2030

541 visningar
15 April, 2020 stadsbyggnad, Valsta
Nya typer av bostäder, fler sociala mötesplatser och fler lek- och aktivitetsytor. Det är några av Sigtuna kommuns förslag på satsningar som ska bidra till ökad trivsel och trygghet i Valsta. Utvecklingsprojekt Valsta 2030, som ska stärka kommundelens attraktivitet, innefattar såväl långsiktiga planeringar och investeringar som satsningar i närtid.
På kommunstyrelsens sammanträde den 14 april togs beslut om inriktning på förbättringsåtgärderna.
I videon guidas du av Josefin Redtzer och Frida Svensson från Sigtuna kommuns stadsbyggnadskontor som berättar mer om förslaget.